Projekt stoiska targowego Vertex

Stoisko targowe vertex 1

Projekt koncepcyjny i wykonawczy oraz nadzór autorski stoiska targowe Vertex – producenta opakowań 3D.
Głównym założeniem było stworzenie stoiska, które łatwo złożyć, rozłożyć i przetransportować pomiędzy następującymi po sobie targami w różnych miastach Europy.
Dodatkowym wymogiem było zagospodarowanie ruchomymi elementami stoiska różne powierzchnie targowe, wahające się w granicach 12 – 20 m2.
Ostatecznie powstał produkt składający się z kilku elementów, w tym ekspozytorów, lad oraz produktów uzupełniających.
Podstawowym materiałem wykorzystanym w produkcji stoiska była płyta MDF lakierowana na biało oraz grafiki drukowane na foliach back-light, podświetlane krawędziowo.